Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Oppdatert: 11. februar 2022

Funksjonsbasert arkivplan - Ørland kommune 2021

Ørland rådhus

Om arkivplan

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Ørland kommune.

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Ørland kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Den elekroniske arkivplanen er også ett ledd i kommunens målsetning om å øke tilgjengeligheten for publikum til informasjon fra den offentlige forvaltning.

Arkivansvarlig har det daglige ansvaret for kommunenes arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne.

I kommunen er det kommunedirektøren som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1).

Alle ansatte i kommunen skal følge retningslinjene i arkivplanen.

Arkivplan for Ørland kommune ble administrativt godkjent dd.mm.åååå.

Ørland kommune dd.mm.åååå

Kommunedirektøren i Ørland