Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Oppdatert: 07. mars 2022
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Helse og omsorg

Med pasient- og klientopplysninger og -journaler menes dokumentasjon som er skapt om enkeltindivider av kommunale tjenester, som yter helsehjelp og som reguleres av bestemmelsene her. Alle opplysninger skal bevares inntil det foreligger en egen forskrift om slike opplysninger i spesialisthelsetjenesten, herunder saker om rettigheter og plikter hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven med forskrifter og helse- og omsorgstjenesteloven med forskrifter, herunder vedtak, journalopplysninger, klager på vedtak med eventuelle vedlegg, individuelle planer

Laster...